eChiller – Med framtidssäkrade köldmediet vatten (R718): Det säkra & naturliga köldmediet

eChiller-produkterna är de enda kylaggregaten i världen som använder det säkra och naturliga köldmediumet vatten (R718) och som samtidigt erbjuder enastående energieffektivitet – utvecklad, konstruerad och producerad i Tyskland.

Upptäck mer

eChiller-serien

eChiller35 och eChiller45

eChiller35/45 ger kylkapacitet upp till 35 kW eller 45 kW med hjälp av Bluezero® Teknologin, som möjliggör vatten som köldmedium.

Kylmaskinen är idealisk för kyla till datacenter, industriella processer samt maskinkylning. Vatten som köldmedium orsakar 0% CO2 i direkta utsläpp och är det mest naturliga energieffektiva köldmediet. Alla nuvarande och framtida lagar och bestämmelser enligt miljö- och säkerhetsfrågor är inte relevanta för vatten (R718). Förutom säkerhet och renhet minskar eChiller-serien kraftigt kostnaderna för köldmedier och underhåll under drift och säkrar din investering och klimatet.

 

Kolneutral Produkt

Nyckeldata för eChiller 35/45

 • Upp till 80 % energibesparing jämfört med konventionell kylteknik
 • Rent vatten som köldmedium (R718) – endast en gång fyllt med 80 liter
 • F-Gas-förordningen gäller inte
 • ERP-redo
 • Kylkapacitet 35 kW vid kylt vatten 22°C/28°C
 • Variabel kapacitet mellan 10% och 200%
 • Fungerar genom direkt avdunstning av vatten i en vakuumtät sluten slinga
Ladda ner Faktablad eChiller 35/45 (Engelsk)

Tekniken – banbrytande, högeffektiv och klimatneutral

Tack vare den unika Bluezero® teknologin kan eChiller använda vatten som köldmedium för ett brett spektrum av industriella applikationer. Bluezero® är ett registrerat varumärke, och är också mycket intressant för OEM-produkter. Den är idealiskt för temperaturer från 12 °C och uppåt som ger enastående resultat i prestanda och effektivitet. Bluezero® är början på ett nytt område med naturlig kylning föra rena kylapplikationer – ekonomiskt och miljömässigt.

Toekomstbestendig koudemiddel

– 0 % direkta koldioxidutsläpp
– Inga regler

Driftsäkerhet

– Luktfri, inte brandfarlig eller giftig
– Låg underhållsinsats
– Obegränsad installation

Lönsamhet

– Köldmedium till låg kostnad

Energieffektivitet

– Steglös dellastkontroll
– Låga startströmmar
– Energioptimerad styrning av kylmedelskylare

Funktioner:

 • Kylkapacitet: 20 kW till 45 kW
 • Kylmedelskylare: torr/ adiabatisk
 • Hög dellasteffektivitet
 • Huvud-/assist-kontroll upp till 10 enheter
 • Integrerad frikyla-modul

 

Användningsområden:

 • Kylning av datacenter och serverrum
 • Industriell processkyla
 • Kyla av maskin- och apparatskåp
 • Kyla i fastigheter

Kylindustrins utmaningar

Aldrig tidigare har efterfrågan på effektiv och ren kylteknik varit större än idag. Den europeiska F-gasförordningen trädde i kraft den 1 januari 2015 och begränsade användningen av fluorkolväten. Som ett nästa steg kommer från och med 2021 en ytterligare minskning på cirka 20 % av kvoten att ske. Många traditionella kylaggregat kommer inte att uppfylla dessa regler och trycket på operatörerna att välja rätt köldmedium ökar. Eftersom vatten är det mest naturliga och säkra köldmediet någonsin gäller inte alla dessa regler för eChiller med Bluezero® teknologin inuti. Upptäck denna nya och unika teknik och satsa på ren kyla!

De eChiller120

The eChiller120 är „storebror“ till eChiller35/45 och har en kylkapacitet på 120 kW. Den nya eChiller120-produkten uppfyller behoven från marknaden om högre kylkapacitet. Med tre gånger mer effekt möjliggör eChiller120 användning av vatten som köldmedium i ett bredare användningsområde. Den är idealisk för maskinkylning, processkyla och kylning av teknisk utrustning. eChiller120 lanserades ursprungligen i oktober 2020 och har levererats sedan sommaren 2021.

 

Kolneutral Produkt

Nyckeldata för eChiller120

 • Högre kapacitet (+200%):
  90 kW vid 16 °C köldbärarutlopp
  100 kW vid 18 °C köldbärarutlopp
  120 kW vid 22 °C köldbärarutlopp
  150 kW vid 28 °C köldbärarutlopp
 • Bättre tryckförhållande (+25%)
 • Effektdensitet per m² (+36%)
 • Högre effektivitet (+25%)
 • Förbättrad kompressordesign
 • Basplatta
Ladda ner Faktablad eChiller120 (Engels)

Tekniken – banbrytande, högeffektiv och klimatneutral

Tack vare den unika Bluezero®-teknologin kan eChiller använda vatten som köldmedium för ett brett spektrum av industriella applikationer. Bluezero® är ett registrerat varumärke, och är också mycket intressant för OEM-produkter. Det är idealiskt för temperaturer från 12 °C och uppåt som ger enastående resultat i prestanda och effektivitet. Bluezero® är början på ett nytt område med naturlig kylning föra rena kylapplikationer – ekonomiskt och miljömässigt.

Framtidssäker

– 0 % direkta koldioxidutsläpp
– Inga regler

Driftsäkerhet

– Luktfri, inte brandfarlig eller giftig
– Låg underhållsinsats
– Obegränsad installation

Lönsamhet

– Köldmedium till låg kostnad

Energieffektivitet

– Steglös dellastkontroll
– Låga startströmmar
– Energioptimerad styrning av kylmedelskylare

Funktioner

 • Kylkapacitet: 70 kW till 120 kW
 • Kylmedelskylare: adiabatisk
 • Förbättrad partiell belastningskontroll
 • Frikyla-modul som tillval
 • Huvud-/assist-kontroll upp till 10 enheter
 • Styrning av kylmedel- och köldbärarsystem
 • Övervakning av energiförbrukning

 

Användingsområden

 • Industriell processkyla
 • Kylning av maskin- och styrskåp
 • Datacenter och serverrum
 • Kyla i fastigheter

Kylindustrins utmaningar

Aldrig tidigare har efterfrågan på effektiv och ren kylteknik varit större än idag. Den europeiska F-gasförordningen trädde i kraft den 1 januari 2015 och begränsade användningen av fluorkolväten. Som ett nästa steg kommer från och med 2021 en ytterligare minskning på cirka 20 % av kvoten att ske. Många traditionella kylaggregat kommer inte att uppfylla dessa regler och trycket på operatörerna att välja rätt köldmedium ökar. Eftersom vatten är det mest naturliga och säkra köldmediet någonsin gäller inte alla dessa regler för eChiller med Bluezero® teknologin inuti. Upptäck denna nya och unika teknik och satsa på ren kyla!

eChiller – Med framtidssäkrade köldmediet vatten (R718): Det säkra & naturliga köldmediet

eChillers produktserie kan användas i ett brett spektrum av branscher och lämpar sig för olika applikationer. Dess kylkapacitet sträcker sig från 20 till 120 kW – beroende på modell – kan skalas upp till 500 kW för att passa kundens behov och kapacitet. De primära användningsområdena är datacenter och serverrum, industriprocesser, komfort- och fastighetskyla, kommersiell kyla och elektronik. Vi har den energieffektiva och hållbara lösningen för dina speciella krav på luftkonditionering.

Branscher och tillämpningar:

Visa alla applikationer

Våra tjänster i korthet

Från planering, implementering till underhåll: Efficient Energy hjälper dig att göra tillämpningen av eChiller till en fullständig framgång.

Rådgivande kompetens

eChiller-produkterna är inte bara tillgängliga som en- och tvåstegsversioner med olika kapacitet, de kan användas som inomhus- och utomhusinstallation när de integreras i en enhet. eChiller kan redan användas i kaskadapplikationer och för produktion av kall luft i luftbehandlingsaggregat. Ytterligare produkter så som hydroniska pumpmoduler som möjliggör en enkel integrering i din applikation, en Main-/assist kontroll eller vårt övervakningspaket rundar av vårt produktsortiment.

Säljpartners namn - din kontakt i landet Sverige för eChiller

Discover the next generation of clean cooling

100 % Water – 0 % direct CO2 Emisssions: Discover the next generation Clean Cooling! Click through and learn more about the new eChiller120.

Background, Strategy and Outlook on Product Portfolio

Georg Dietrich, CEO

Customer Benefits and Distribution Strategy of the eChiller120

Thomas Bartmann, Sales Director

Features and Options of the eChiller120

Peter Kaden, Product Manager

Nordcli AB - Din kontakt i Sverige för eChiller

Vi svarar gärna på alla frågor du kan ha. Prata med en av våra kylexperter och låt dig berätta om applikationsmöjligheterna för eChiller och Bluezero® teknologin – vi ser fram emot din förfrågan.  Jag har tagit del av bestämmelserna om dataskydd.

  Om du har några frågor om eChiller eller vårt företag är du välkommen att kontakta oss!

  Kontakt

  • Nordcli AB
  • Malmby Liljelund 2
  • 645 94 Strängnäs
  • Sverige
  • +46 (0) 101 741 741
  • joakim.andersson@nordcli.se