Datacenter och serverrum

Digitaliseringen är kung! Snabba framsteg inom IT-sektorn genom ökat industri- och transportnätverk samt ett ökat antal mobila enheter orsakar en stigande efterfrågan på datorprestanda och förmågan att bearbeta stora datavolymer.

De senaste trådlösa standarderna, IoT-applikationer, hybridmiljöer med flera moln och Industri 4.0 är bara några exempel på den utveckling som för närvarande påverkar datacenter och företag i alla storlekar, som driver sina egna serverrum.

En av konsekvenserna av denna utveckling är en enorm ökning av energiförbrukningen, som återspeglas i elkostnaderna. Enligt undersökningar kommer datacenter under 2025 att stå för en femtedel av den totala globala elförbrukningen. Detta gör energieffektivitet till ett centralt kriterium för datacenteroperatörer som med skarpsinnig planering och organisation kan förvandlas till en avgörande konkurrensfördel: lägre driftskostnader.

Operatörerna har följande huvudutmaningar när det gäller kylning av datacenter och serverrum:

 • Hög tillgänglighet och driftsäkerhet
 • Stigande elpriser
 • F-gasförordning
 • Global uppvärmning
 • Successiv uppbyggnad av termiska belastningar
 • Strukturella riktlinjer för miljö-, brand- och vattenskydd, buller och vatten.

Med eChiller: på väg till PUE = 1

Datacentereffektiviteten mäts i termer av energiförbrukningseffektivitet (PUE). PUE-värdet beräknas som koefficienten för datacentrets totala energiförbrukning och den energi som faktiskt används av IT-utrustningen i serverracken. Medan en PUE på 1,0 skulle vara idealisk, är ett värde på över 2,0 utbrett, vilket innebär att samma mängd energi som förbrukas för kylning och andra processer som för själva datorutrustningen. En bidragande faktor för en hög PUE kan vara ineffektiv kylning.

eChiller erbjuder följande fördelar för datacenter och serverrum

 • Hög effektivitet tack vare fullt justerbar, integrerad frikyla-funktion
 • Undantagna från F-gasförordningen
 • Hög tillgängligt köldmedium: vatten
 • Hög tillgänglighet tack vare få rörliga delar
 • Helt visuell kylkrets via fjärrövervakning (länk: övervakning)
 • Förebyggande underhåll & service (länk till förebyggande underhåll och service)

Kylkapacitet som kan växa med ditt datacenter

En annan stor fördel med att använda eChiller till ert datacenter är dess flexibla anpassningsförmåga till att öka kylkapaciteten. Installationen i det tyska bankserverrummet i Sparkasse Calw visar eChillers enastående energieffektivitet, även vid dellast, och dess anpassningsförmåga till gradvis ökande kylbehov:
eChillers kapacitetsstyrning var under 20% när anläggningen togs i drift, men ökade stadigt till full kapacitet allt eftersom serverkapaciteten ökade.